Προστασία υψηλών προσώπων
Ιδιωτική ασφάλεια
Προστασία προσώπων
Περιπολίες
1 2 3 4

Προστασία υψηλών προσώπων

Vip's Security - Προστασία υψηλών προσώπων

Η Vip’s Security είναι σύμμαχος στην ασφάλεια φυσικών προσώπων. Το τμήμα συνοδείας προσώπων παρέχει υπηρεσίες συνοδείας σε επαγγελματίες και πολιτικά πρόσωπα, που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας.

Το προσωπικό συνοδείας υψηλών πρόσωπων, έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και εκπαίδευση ώστε να παρέχουν κορυφαίες υπηρεσίες και στους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Το προσωπικό μας διαθέτει ειδική εκπαίδευση σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου και θέματα ψυχολογίας με ειδίκευση στην αντιμετώπιση καταστάσεων αιφνιδιασμού.

Προστασία προσώπων

Όλοι οι συνεργάτες μας εξετάζονται αυστηρά πριν προσληφθούν και υποβάλλονται σε διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση ως μέρος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητάς των υπηρεσιών μας.Κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού

Η Vip’s με το πλήρως εξοπλισμένο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού της, έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας! Το κέντρο λήψης σημάτων της εταιρείας μας αποτελείται από έμπειρο, εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο αξιολογεί συνεχώς τα σήματα που δέχεται.